Позначка: gtid

ERROR 1786 (HY000): Statement violates GTID consistency

ERROR 1786 (HY000): Statement violates GTID consistency: CREATE TABLE … SELECT.ERROR 1786 (HY000): Statement violates GTID consistency: CREATE TABLE … SELECT.

Помилку ERROR 1786 (HY000): Statement violates GTID consistency: CREATE TABLE … SELECT. я зловив коли на проекті було вирішино прибрати зайві данні у архівну базу та таблицю.